Save All The Robots!

Save All The Robots

Puny Metàl·lic

Puny Metàl·lic

El Puny metàl·lic té un abast de 2 caselles, és a dir, ataca una casella més lluny que el puny comú, en la direcció a la que apunta.

Més informació