Save All The Robots!

Save All The Robots

Robot Girl

Robot Girl

Aquest robot té un 50% de probabilitats de canviar de cel·la quan acaba el temps. Si decideix fer-ho, només podrà anar a una de les 8 cel·les que té per veïnes que no estigui ocupada.

Més informació