Save All The Robots!

Save All The Robots

Robot Comú

Robot Comú

És el robot més simple. No té resistència als atacs, així doncs, explota al rebre el primer cop. Cal mirar de col·locar-lo a les caselles que no estiguin amenaçades pels enemics!

Més informació