Save All The Robots!

Save All The Robots

Robots

Robot Comú

És el robot més simple. No té resistència als atacs, així doncs, explota al rebre el primer cop. Cal mirar de col·locar-lo a les caselles que no estiguin amenaçades pels enemics!

Robot Metàl·lic

El robot metàl·lic resisteix un atac, és a dir, només morirà si rep dos o més atacs. A més, el pots fer servir d'escut per protegir altres robots!

Robot Daurat

El robot daurat resisteix 2 atacs, és a dir, només morirà si rep tres o més atacs. A més, el pots fer servir d'escut per protegir altres robots!

Robot Diamant

El robot diamant resisteix 3 atacs, és a dir, només morirà si rep 4 o més atacs. A més, el pots fer servir d'escut per protegir altres robots!

Robot Pinxo

El robot pinxo té resistència 0 als atacs, a més, si es col·loca prop dels robots resistents, aquests últims perden la seva resistència als atacs!

Robot Desactivador

El robot desactivador té l'habilitat de desactivar els enemics que té a la vora privant el seu atac final! Té resistència 0 als atacs dels enemics no desactivats.

Robot Explosiu

El robot explosiu explota quan acaba el temps destrossant els enemics del seu voltant però també els altres robots. Ell sobreviu a la seva explosió. Té resistència 0 als atacs.

Robot Girl

Aquest robot té un 50% de probabilitats de canviar de cel·la quan acaba el temps. Si decideix fer-ho, només podrà anar a una de les 8 cel·les que té per veïnes que no estigui ocupada.

Robot Mort

Representa un robot després d'explotar a causa de l'atac d'un o més enemics!

Més informació