Save All The Robots!

Save All The Robots

Puny Simple

Puny Simple

Ataca de forma horitzontal i té abast 1. Pot estar orientat el 4 direccions diferents però mai en diagonal. És l'enemic més simple del joc!

Més informació